Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

Niczego wtedy tak bardzo nie chciałam jak tego, abyś zniknął raz na zawsze.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
(...) chodziłam po ziemi jak naszprycowana i chyba pierwszy raz w życiu byłam szczęśliwa. Zaufałam, uwierzyłam do samego końca, czułam się bezpieczna, nie potrafiłam się na niego złościć, uczyłam się gotować i czekać na niego z ziemniakami, chciałam dać mu wszystko
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viailoveyou iloveyou
Czuję się połknięta, przetrawiona i wytrawiona z godności, a potem zwymiotowana. To boli, tak bardzo, że niekiedy wyję z bólu.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
To jeden z ostatnich, wadliwie pięknych dni, które lato ofiaruje nam w ostatniej chwili - ale nie czuję nic poza niezmierzoną melancholią.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″

September 19 2018

5316 10b9
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
6561 8519 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapati2k6 pati2k6
We wrześniu czuję Cię doskonale.
 Na tyle doskonale, że znalazłem się tutaj.
Sam. 
I  cała jesień oraz zima znów będzie nasza! 
A wiosną? 
Wiosną będę wspominał momenty by znowu do Ciebie wrócić.  
— corocznadepresja
6072 d62e 500
Reposted fromspokodama spokodama viaAmericanlover Americanlover
Reposted fromDennkost Dennkost viapati2k6 pati2k6

September 11 2018

Jak zapytasz jak się trzymam, wiedz że nie trzymam się wcale. 
Nie wiem co ze sobą zrobić i nie wiem co będzie dalej.
Czuję ból w żołądku, w głowie, dziwnie mi bije serce.
Wiem że znasz to, ale ja mam dzisiaj tego dużo więcej.
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa

August 20 2018

9414 12be

August 18 2018

Reposted fromteijakool teijakool viaedgith edgith
jebie mnie, jak sobie to wszystko tłumaczysz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaedgith edgith
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasmutnazupa smutnazupa

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk

August 17 2018

Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaKuishi Kuishi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl