Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

Nie trzeba znać wszystkich pozycji, by się kochać, jeśli nie wiesz, jak trzymać rękę, kiedy jej potrzebujesz.
— znalezione
Reposted fromthesmajl thesmajl vialaparisienne laparisienne
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname vialaparisienne laparisienne

February 12 2019

I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
Chciałabym, żeby się udało.
— bardzobardzobardzo
Reposted frommoreorless moreorless vialaparisienne laparisienne
6498 0ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne

February 11 2019

5498 e2df
Reposted fromhalfjohn halfjohn vialaparisienne laparisienne
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Trwając w związku z niewłaściwą osobą, człowiek czuje się jeszcze bardziej samotny, niż gdyby był sam.
Reposted fromLove-Life Love-Life vialaparisienne laparisienne
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol vialaparisienne laparisienne
7702 d8e5 500
Reposted frommsofall msofall vialaparisienne laparisienne

February 10 2019

Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxvcth xvcth
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaKuishi Kuishi
9848 67a0
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
9515 ccd3

Fido tibi, sed non credo

  • Ufam ci,  ale nie wierzę
Reposted fromspokodama spokodama vialaparisienne laparisienne

February 08 2019

Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga
5051 3e3f
Reposted fromcarameltea carameltea vialaparisienne laparisienne
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl