Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

2742 eea3 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa

July 09 2018

9851 bcdd 500
Reposted fromslid0 slid0 viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
9244 6144 500
Reposted frompiehus piehus viaKuishi Kuishi

Reasons to marry me: We'd eat pizza and listen to good music together and we'd probably fuck 14 times a week and buy too many pets and build pillow forts.

— ❤️
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viaquotes quotes

July 05 2018

9941 d76b 500
Reposted frompulperybka pulperybka viavertheer vertheer
7924 e9f2 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viadoope doope
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
I dlaczego tyle to trwa? Od miesięcy już wiem, że nic z tego A nie mogę spać, nie!
— Bitamina / Dawid Podsiadło - Nikt
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
6443 ded6 500
Od kilku dni gasnę. Nie mam ochoty wyjść, pic, rozmawiać. Nawet mówię ciszej, wolniej i spokojniej. Jeśli ktoś mi nie przerwie tego stanu to będzie ze mną źle.
— Since Thursday
Reposted fromnonecares nonecares viablackheartgirl blackheartgirl
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— richard paul evans.
Reposted fromrol rol viablackheartgirl blackheartgirl

July 04 2018

0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaeazyi eazyi
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus vialittle-things little-things
5655 7252 500
Reposted fromdepth depth viagive--me--love give--me--love

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viacarmenluna carmenluna
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viacarmenluna carmenluna
Wszystko mijało się jedno z drugim: nienawidziłem, co uznawałem, i uznawałem, czego nienawidziłem. Nie chciałem, co kochałem, i kochałem, czego nie chciałem.
— Sławomir Mrożek, Opowiadania.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
W prostych sytuacjach chciałoby się uciekać. Przeważnie chce się, żeby każda sytuacja skończyła się jak najprędzej, każda, która zwiera jakiekolwiek napięcie. A ponieważ sytuacji bez napięcia u mnie w ogóle nie ma, więc uciekać chce się zawsze, żeby już zawsze było po wszystkim i żeby już nic się nie działo.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl