Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2018

Tyle lat czekałem na ciebie (...). Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałem się do góry i spadałem na samo dno. Kochałem i byłem nienawidzony. Ale stale czekałem na ciebie. Wiedziałem, że spotkam wreszcie ciebie, choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata.
— Tadeusz Konwicki - "Zorze wieczorne"
Reposted fromlittlefool littlefool viabadalena badalena
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viabadalena badalena
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKuishi Kuishi

April 30 2018

1070 1ee4
Reposted fromHowyadoin Howyadoin viapsychooszpilki psychooszpilki
9610 0ff5
Reposted fromnexxt nexxt viapsychooszpilki psychooszpilki
Potrafię kochać Cię, jak nigdy nikt,
A później ubrać się i wyjść, i nic
— nie odzywać się i pić .
Reposted fromzenibyja zenibyja
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viajustfeel justfeel
2539 8be2 500
Reposted fromkaiee kaiee vialabellavita labellavita
6047 53e7
Reposted fromzenibyja zenibyja
4366 8d21
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
Reposted fromzenibyja zenibyja
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala viazenibyja zenibyja
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromxalchemic xalchemic viazenibyja zenibyja
3602 08d2
Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?
Reposted fromzenibyja zenibyja
Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi (...) i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawa. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - "Jedenaście minut"
Reposted frompomruki pomruki viapikkumyy pikkumyy
Trochę bym się wykrzyczał, trochę poużalał a trochę chce mi się rzygać jak o tym myślę. 
Reposted fromyanek yanek viapikkumyy pikkumyy
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss viayourprisoner yourprisoner
7787 8846
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover

April 28 2018

Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja.
— Agnieszka Osiecka.
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl