Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissAgness MissAgness viapkz451 pkz451
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viapkz451 pkz451
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viapkz451 pkz451
1687 1d2a 500
Reposted fromzciach zciach viapkz451 pkz451
0517 03ec 500
elegancko
Reposted fromkopytq kopytq viapkz451 pkz451
1082 9de5 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viapkz451 pkz451
1660 df81 500
Reposted fromzciach zciach viapkz451 pkz451
3892 e85c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaszydera szydera
3530 60f9
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viapati2k6 pati2k6

November 07 2018

1810 63bf 500
Reposted fromRowena Rowena viapati2k6 pati2k6
1635 ea31
Reposted fromRowena Rowena viapati2k6 pati2k6
Reposted frommrrru mrrru vialaparisienne laparisienne
9858 88cd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaKuishi Kuishi

November 05 2018

3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera
9093 7f4e 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Idealna żona – to kobieta, która ma idealnego męża.
— Booth Tarkigton
Reposted fromlabellavita labellavita
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad vialaparisienne laparisienne

October 31 2018

Nie ma większej rzeźni niż pamięć
— Jastrun
Reposted frompoppyseed poppyseed vialaparisienne laparisienne
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Wiem, jak bardzo ci na nim zależy. Ale twoje życie i jego życie to dwie różne bajki, to dwie różne galaktyki. A to znaczy, że od tej chwili musisz uważać na swoje serce, bo inaczej rozpadnie się na milion drobnych kawałków.
— Nicholas Sparks - "Najdłuższa podróż"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl