Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

Dlatego tak bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— Joanna Pachla - To nieprawda, że kobieta odchodzi zwykle do innego
Reposted frompareidolie pareidolie viaxsneakyx xsneakyx
3942 9f10 500
Reposted bycallas callas
3941 7858 500
3940 a40f 500
Reposted byVostok Vostok
3934 9c5f 500
Reposted bykateistrue kateistrue

August 06 2019

6685 bfa1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola

August 04 2019

2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife vialaparisienne laparisienne
  Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.
— Stephen King
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
4859 21da 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola

July 30 2019

- Wie pani, miłość zdarza się tak rzadko… Trzeba chwytać ją obiema rękami i nie puszczać… I pilnie jej strzec…
— Janusz L. Wiśniewsk - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapchamtensyf pchamtensyf
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini - Tysiąc wspaniałych słońc
Reposted fromsaphirka saphirka viapchamtensyf pchamtensyf
5207 ba57 500
Reposted fromcontigo contigo vialaparisienne laparisienne

July 23 2019

3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne

July 18 2019

6785 3776

July 15 2019

Ja wszystko wytrzymam tylko... Ja muszę czuć, że Ty mnie kochasz, słyszysz?
— "Skazany na bluesa" (2005)
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne

July 09 2019

Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola

July 08 2019

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viasimpleme simpleme
No co ty? Jak się w kimś zakochasz i go kochasz to Cię obchodzi każdy? No co Ty! 
— Anna Dymna u Kuby Wojewódzkiego
Reposted fromButWhy ButWhy viasimpleme simpleme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl