Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Bez ciebie jes­tem tak trud­ny, że trud­no siebie mi znieść
— Jeremi Przybora
Reposted fromojkomena ojkomena viagdziejestola gdziejestola
3826 5c86 500
Reposted fromzi zi viagdziejestola gdziejestola
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko
2363 6d5f
Bo­li tyl­ko wte­dy, gdy poz­wo­lisz, żeby bolało
— Jodi Picoult
Reposted fromznamysie znamysie viagdziejestola gdziejestola
8876 26b2 500
Reposted fromterefereere terefereere viagdziejestola gdziejestola
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viaAmericanlover Americanlover
Too often, the only escape is sleep.
— Charles Bukowski (via quotemadness)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaAmericanlover Americanlover
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viajethra jethra
Tylko mnie nie zawiedź. Zawiodłam się już tyle razy, że w moje serce nie ma już gdzie wbić noża.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
3030 c878 500

M. Hłasko

Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromnatelle natelle viawinnym-swiecie winnym-swiecie
8085 263d
3461 c8e4
#teamnadwór
Reposted fromZircon Zircon viaasylopath asylopath
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl