Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

6785 3776

July 15 2019

Ja wszystko wytrzymam tylko... Ja muszę czuć, że Ty mnie kochasz, słyszysz?
— "Skazany na bluesa" (2005)
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne

July 10 2019

7324 bf5f 500
Reposted frombisia bisia

July 09 2019

Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola

July 08 2019

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viasimpleme simpleme
No co ty? Jak się w kimś zakochasz i go kochasz to Cię obchodzi każdy? No co Ty! 
— Anna Dymna u Kuby Wojewódzkiego
Reposted fromButWhy ButWhy viasimpleme simpleme
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viasimpleme simpleme

July 02 2019

Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej.  Chcą dostać tyle samo, ile dają  i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą. 
— Marek Hłasko
Reposted fromLinaa Linaa viadoope doope
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viazupson zupson

July 01 2019

Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.

June 28 2019

Kiedy kogoś kochasz, nie masz żadnej kontroli. Na tym polega miłość... Na bezsilności.
— Black list
Reposted fromakward akward viasanitas sanitas
6854 cc30 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky

June 27 2019

(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, 
czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadoope doope

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain vianiemoc niemoc
Potrzebuję kogoś naprawdę silnego w moim życiu. Prawdziwego. Takiego, który przyjdzie i mnie podniesie, wyciągnie, wysłucha. Potrzebuję takiego kogoś, przed którym nie będę musiała gryźć się w język .Człowieka mi dajcie, przy którym będę mogła wyciąganąc z głowy te wszystkie myśli niewypowiedziane... 
— Ciężki czas nadszedł tego roku
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaxrudablondynka xrudablondynka

June 26 2019


Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viapodprzykrywka podprzykrywka
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl