Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2019

Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viasimpleme simpleme

July 02 2019

5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viazupson zupson

June 28 2019

6854 cc30 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky

June 26 2019

Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski

June 24 2019

1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaptasheq ptasheq
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaptasheq ptasheq

June 23 2019

9543 49af
Reposted fromsoftboi softboi viaAmericanlover Americanlover
Ja i Ty mamy własne loty i klimaty
Chodź, opowiem Ci o tym, ponoć zależy Ci na tym
Ej, posnujmy się i dopasujmy, 
Po podróżujmy mówię i poczujmy w tej chwili podwójny feeling
Ej, ten upał tak jak klej zlepi nas tutaj
Śmiej się - posłucham, jak ja się śmieję posłuchaj
Puszczam play...
— paluchxfokus- to nie moze byc przypadek
To nasza chwila, czyli czyjaś, nie niczyja 
To nasza miłość i przyjaźń, ogłaszam i popijam
— paluchxfokus - to nie moze być przypadek

June 21 2019

W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze

June 19 2019

Śniłam o nim Śniłam o nas Śniłam pocałunek I śniłam usta Śniłam Tajemnie  Śniłam bajkę Podzieliłam ją na ćwierć Na nas i na was Na siebie i na niego
— losing my mind / 07.06.19

June 18 2019

Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaszydera szydera

June 17 2019

Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— so tired!
Reposted fromlovvie lovvie viaNoCinderella NoCinderella

June 10 2019

5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaszydera szydera
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaNoCinderella NoCinderella

June 04 2019

9497 bbad 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne

May 29 2019

Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover

May 27 2019

5626 a7c8
Reposted fromtichga tichga vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl