Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2019

W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze

June 19 2019

Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
Śniłam o nim Śniłam o nas Śniłam pocałunek I śniłam usta Śniłam Tajemnie  Śniłam bajkę Podzieliłam ją na ćwierć Na nas i na was Na siebie i na niego
— losing my mind / 07.06.19

June 18 2019

Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaszydera szydera

June 17 2019

Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— so tired!
Reposted fromlovvie lovvie viaNoCinderella NoCinderella
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

June 11 2019

Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
4225 6ed0
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale vialaparisienne laparisienne
6987 850e
Reposted frombisia bisia viaszydera szydera

June 10 2019

Piotr nie rozumiał czemu od niego odeszłam. A ja doszłam do wniosku, że mój dobrostan jest dla mnie ważniejszy od związku. W udanej relacji powinno być tak, że układamy nasze dwa egoizmy, a nie że ja cierpię. Nie chcę cierpieć. Rzadko kiedy jest idealnie, ale nie może być tak, żebyś czuła, że wolisz samotność.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viaNoCinderella NoCinderella
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaNoCinderella NoCinderella
5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaszydera szydera
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
Nie cierpię swoich uczuć. I nie cierpię swoich wyrzutów sumienia. Jedne i drugie prowadzą ze sobą ciągłą wojnę, a ja nie jestem pewna, ku czemu powinnam się skłaniać.
— Colleen Hoover – Maybe Someday
Reposted fromnyaako nyaako viaNoCinderella NoCinderella
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaNoCinderella NoCinderella

June 04 2019

9497 bbad 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne

May 29 2019

Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"

May 27 2019

5626 a7c8
Reposted fromtichga tichga vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl