Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

3690 342f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue

September 18 2019

Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapareidolie pareidolie

September 16 2019

Dwa kubki z herbatą.
Na początku Nowego Życia.
Naprawdę.
Na pewno.
Namaste!
— zaraz bedziemy razem mieszkać

September 13 2019

Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)

September 11 2019

Reposted fromjasminum jasminum viaNoCinderella NoCinderella

September 09 2019

Chcę się z Tobą kochać każdego dnia
— Loca

September 06 2019

4839 0eec
Reposted fromjohankam johankam vialaparisienne laparisienne
jeśli nie możesz czegoś zmienić - zmień myślenie
— zasłyszane

September 01 2019

"Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać - potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza."
— Jonasz Kofta
Reposted fromcontigo contigo viaNoCinderella NoCinderella

August 30 2019

0764 6546 500
Reposted byZoonk11 Zoonk11

August 20 2019

Dlatego tak bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— Joanna Pachla - To nieprawda, że kobieta odchodzi zwykle do innego
Reposted frompareidolie pareidolie viaxsneakyx xsneakyx
3942 9f10 500
Reposted bycallas callas
3941 7858 500
3940 a40f 500
Reposted byVostok Vostok
3934 9c5f 500
Reposted bykateistrue kateistrue

August 06 2019

6685 bfa1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola

August 04 2019

2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife vialaparisienne laparisienne
  Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.
— Stephen King
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
4859 21da 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola

July 30 2019

- Wie pani, miłość zdarza się tak rzadko… Trzeba chwytać ją obiema rękami i nie puszczać… I pilnie jej strzec…
— Janusz L. Wiśniewsk - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl