Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

3258 c0a0 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viapati2k6 pati2k6
   
— me
Reposted frombladzik bladzik viakateistrue kateistrue
2494 b0c4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera

January 21 2020

3715 3542 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaszydera szydera

January 15 2020

5219 d919 500
moja aktualna sytuacja na studiach
Reposted fromsponzy sponzy viapati2k6 pati2k6
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''

January 09 2020

7112 2d50 500
Reposted fromowca owca viapati2k6 pati2k6

December 31 2019

O, rany! Co to był za rok. Połączenie ognia z wodą. Tornada szczęścia z pustynią smutku. Niezdecydowanie przeplatane z krzykliwą pewnością. Dużo uśmiechu, ogrom łez. Zaciąganie hamulców z pikanterią szybkości. Miłość. Niezadowolenie. Duma. Gorycz porażki. Tak oto wygląda życie. I jedyne czego Wam życzę to jego. Balansowania, sprawdzania, weryfikowania. Umiejętności odchodzenia i powrotu. Zdolności walki, stagnacji i obrony. Prawdziwego smaku życia.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

December 23 2019

"Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viaNoCinderella NoCinderella
Doprowadzajcie się nawzajem do uśmiechu,
to ważniejsze niż orgazm.
Reposted fromEmcy Emcy viaNoCinderella NoCinderella

December 19 2019

Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.

December 08 2019

Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viakateistrue kateistrue
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa vialaparisienne laparisienne

December 06 2019

3850 67c6 500

December 02 2019

Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione

November 26 2019

November 25 2019

7391 1cf4 500

November 22 2019

November 18 2019

Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaDaisy88 Daisy88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl